ARUS - Ekonomi Bakanlığı 17. URGE - 046 Projesi Dış Ticaret Ve Ticari İstihbarat Eğitimi

Ekleme Tarihi 08.03.2018

Anadolu Raylı Ulaşım Sistemler Kümelenmesi İhracaatın Artılıması projesi kapsamında2-3 Mart Tarihlerinde "Dış Ticaret ve Ticari İsihbarat Eğitimi" düzenlendi

OSTİM Bölge Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen eğitim UR-GE proje üyesi 30 firmanın katılımı ile gercekleşti. Eğitimde hiper rekabet, dış ticaret sanatı, veri-bilgi istihbaratı ve notka atış ihracat modeli konuları işlendi. Firmalara hedef pazar seçimi, araştırması, hedef firma istihbaratı ve operasyon rehberi oluşturma konularında uygulamalı eğitimi ile sonlanan program,  UR-GE firmalarımız için basarılı sonuçlar doğurmasını temenli ediyoruz.