2022 AVRUPA KOMİSYONU KOBİ MECLİSİ ETKİNLİKLERİNE KATILIM SAĞLADIK

Ekleme Tarihi 6.12.2022

Avrupa Komiyonu'nun daveti üzerine Prag'da düzenlenen #SMEAssembly2022 etkinliğine STrategic Alliances boosting Railway Smes (STARS) projesi kümelenmelerini temsilen katılım sağladık. KOBİ'lerin sürdürülebilir, dayanıklı ve daha dijital olmasına destek olmak için geliştirilecek politikalara katkı sunduk.

İlgili Görseller