ANADOLU RAYLI ULAŞIM SİSTEMLERİ KÜMELENMESİ DERNEĞİ 6. OLAĞAN GENEL KURULU

Derneğimizin 25.05.2021-05.05.2023 dönemine ilişkin 6’ıncı Olağan Genel Kurul Toplantısı Derneğimizin genel merkezinde 05.05.2023 tarihinde, saat: 09:00'da salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 31/05/2023 tarihinde aynı saat ve yerde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Toplantıya katılamamanız durumunda, kuruluşunuzu 6. Olağan Genel Kurulumuzda temsil etme yetkisini başka bir çalışanınıza veya uygun göreceğiniz başka bir temsilciye vermek için EK-1’deki Temsilci Bildirim Yazısı’nı düzenleyerek ilgili yetkilinin Genel Kurulumuza katılımını sağlamanız önemlidir.

Toplantıya teşrifinizi arz eder, saygılarımızı sunarız.

NOT: Katılım bildirimi için son tarih 20 Nisan 2023’dür.

LCV: ilhami.pektas@ostim.org.tr  / yalgin.kahraman@ostim.org.tr

ADRES : OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu – 100. Yıl Bulvarı No:101/A. Ostim, Yenimahalle /Ankara

GÜNDEM:

  • Açılış
  • Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
  • Açılış Konuşmaları
  • Başkanlık Divanının Teşekkülü
  • Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Gelir-Gider Hesaplarının Sunulması,
  • Denetim Kurulu raporunun sunulması,
  • Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Gelir-Gider hesapları, Denetim Kurulu Raporunun Müzakeresi ve Ayrı Ayrı İbrası
  • Tüzük Değişikliği
  • Yeni Dönem Çalışma Programı ve Tahmini Bütçenin Görüşülerek Karara Bağlanması
  • Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Seçimi


Ek-1

https://www.anadoluraylisistemler.org/content/upload/document-files/ek-1-temsilci-bildirim-ya-20230327101539.docx


Davetiye

https://www.anadoluraylisistemler.org/content/upload/document-files/arus-6-olagan-genel-kurul-20230327100354.pdf