ARUS, 12. KALKINMA PLANI KENTİÇİ ULAŞIM ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISINA KATILIM SAĞLADI

Ekleme Tarihi 28.12.2022

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı On İkinci Kalkınma Planı Kentiçi Ulaşım Özel İhtisas Komisyonu ve Çalışma Grubu Toplantıları kapsamında; ARUS Kümelenmesi Koordinatörü Dr. İlhami Pektaş, Kentiçi Ulaşım Çalışma Grubu Toplantısına katılarak, kentiçi ulaşım ile ilgili görüş ve önerileriyle 12. Kalkınma Planına katkı verdi.

İlgili Görseller