ARUS, 12. KALKINMA PLANI RAYLI SİSTEMLERDE YERLİLİK ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISINA KATILIM SAĞLADI

Added Date 18.01.2023

12. Kalkınma Planı Raylı Sistem Araçlarında Yerli Üretim Özel İhtisas Komisyonu ve Çalışma Grubu toplantısına ARUS Kümelenmesini temsilen Dr. İlhami Pektaş ve Yalgın Kahraman katılım sağladı. 

Toplantıda ARUS'un raylı sistem araçlarının yerlileştirilmesi konusundaki görüşleri aktarıldı.