ARUS AKİP TOPLANTISINA KATILDI

Ekleme Tarihi 11.03.2020

Anadolu Kümeleri İşbirliği Platformu (AKİP) 6. Koordinasyon ve İcra Kurulu Toplantısı Gaziantep Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleşti.

Anadolu Kümeleri İşbirliği Platformu (AKİP) 6. Koordinasyon ve İcra Kurulu Toplantısı Gaziantep Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleşti

Bölge kümelenmeleri ve küme girişimlerine destek olmak, kümelerarası işbirliklerini artırmak, kalkınma ajansı çalışmalarına destek olmak amacıyla Gaziantep Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen 6. AKİP Koordinasyon ve İcra Kurulu Toplantısında;
Gaziantep Bölge Ekonomisi, İpekyolu Kalkınma Ajansı ve GSO Çalışmaları, GSO ve Gaziantep Kümelenme ve Küme Potansiyelleri Hakkında bilgiler verildi.

KATILIMCILAR:

Adana Sanayi Odası Kümelenmeleri
ASO Nükleer Enerji Kümelenmesi
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (4 küme)
Eskişehir Raylı Ulaşım Kümelenmesi
Eskişehir Havacılık Kümelenmesi
GAP Organik Kümelenmesi
GSO Kümelenmeleri
ITKİB Kümelenmeleri
İhracatcı Birlikleri
İnegöl Mobilya Kümelenmesi
İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi
İstanbul Sanayi Odası Kümelenmeleri
İzmir Enerji Sanayi Kümelenmesi
İzmir Uzay ve Havacılık Kümelenmesi
Kayseri OSB Kümelenmeleri
ODTÜ Savunma Kümelenmesi
ODTÜ Yazılım Kümelenmesi
OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi
OSTİM Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi
OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi
OSTİM Kauçuk Kümelenmes
ARUS Anadolu Raylı Ulaşım Sis. Kümelenmesi
OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi
OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi
SAHA Savunma ve Havacılık Kümelenmesi
Samsun Medikum Sağlık ve İnovasyon Kümelenmesi
Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi