ARUS - Ekonomi Bakanlığı 17. URGE - 046 Projesi Dış Ticaret Ve Ticari İstihbarat Eğitimi

Ekleme Tarihi 8.03.2018

Anadolu Raylı Ulaşım Sistemler Kümelenmesi İhracatın Artılıması projesi kapsamında 2-3 Mart Tarihlerinde "Dış Ticaret ve Ticari İstihbarat Eğitimi" düzenlendi

OSTİM Bölge Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen eğitim UR-GE proje üyesi 30 firmanın katılımı ile gerçekleşti. Eğitimde hiper rekabet, dış ticaret sanatı, veri-bilgi istihbaratı ve nokta atış ihracat modeli konuları işlendi. Firmalara hedef pazar seçimi, araştırması, hedef firma istihbaratı ve operasyon rehberi oluşturma konularında uygulamalı eğitimi ile program sonlandı.