ARUS - EKONOMİ BAKANLIĞI 17.UR-GE 046 PROJESİ İHTİYAÇ ANALİZİ STRATEJİ ÇALIŞTAYI

Ekleme Tarihi 6.01.2018

Ekonomi Bakanlığı 2010/8 Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ uyarınca yürütmekte olduğumuz Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi İhracatın Arttırılması 17. UR-GE. 046 kodlu projemizin İhtiyaç Analizi Faaliyeti kapsamında, Ostim OSB Konferans Merkezinde Strateji Çalıştayı yapıldı.

Strateji Çalıştayının amacı; ARUS II. UR-GE projemiz kapsamında, katılımcı firmalarımızın dahil olduğu İhtiyaç Analizi sürecinin değerlendirilmesi, İhtiyaç Analizi sonuçlarından katılımcı firmalarımız lehine en doğru biçimde istifade edilmesi ve katılımcı firmalarımızın ihracat kapasitelerini arttırmak hedefi ile stratejik yol haritasının belirlenmesidir.

Yapılan Strateji Çalıştayı sonucunda Türkiye’nin Raylı Sistemler İhtiyacını içeren Raylı Sistemlerde İhtiyaç Analizi Raporuna son şekli verilerek Ekonomi Bakanlığına sunulacaktır.

İhtiyaç Analizi Raporu Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra üyelerimize gönderilecektir.

Dr. İlhami Pektaş

Çalıştay Fotografları için tıklayınız