ARUS VE RSD “RAYLI SİSTEMLERDE UYGUNLUK VE SERTİFİKASYON KONFERANSI” DÜZENLEDİ

Ekleme Tarihi 7.03.2020

28.02.2020 tarihinde OSTİM konferans salonunda ARUS ve RSD işbirliğiyle “Raylı Sistemlerde Uygunluk ve Sertifikasyon Konferansı” gerçekleştirildi. Konferans öğleden önce bir ve öğleden sonra iki panel olmak üzere toplam üç panelden oluştu.

Öğleden önceki Demiryolu Araçları paneli Eskişehir Teknik Üniversitesi Raylı Sistemler Mühendisliği bölüm başkanı Prof. Dr. Ömer Mete Koçkar moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Panelde TSE’den Öncü Alper “DEMİRYOLU SEKTÖRÜNDE ÜRÜN BELGELENDİRME SÜREÇLERİ” hakkında katılımcılara bilgi verdi. Savronik’ten Efecan Kavalcı “Ulusal Uygulamalarda Emniyet ve Uygunluk Değerlendirmesi” konusunda sunumunu gerçekleştirdi. Daha sonra İtanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tuncer Toprak “ Günümüzde Demiryolu Sektörü, Standartlar, Test ve Sertifikasyonlar” hakkında bilgi verdi. Panelin son konuşmasını GCS firmasından Hasan Erdinç Berber “Kentiçi Araçlarda Yabancı Ülkelerin Tescil Süreçleri ve Türkiye İçin Önemi” konusuna değindi. Sunumların ardından soru cevap bölümüyle katılımcıların soruları cevaplandırıldı. Birinci panelin ardından Dr. İlhami Pektaş katılımcılara “Yerli-Milli Üretim ve Sertifikasyon” hakkında önemli ve çarpıcı bilgiler verdi. Dr. Pektaş konuşmasında ARUS’un ERCI(Avrupa Demiryolu Kümelenmeleri Birliği)’ndeki çalışmalardan burada yürütülen projelerden, Küme Mükemmelliyet Bronz Etiketi alınması, ARUS’un başarılarından, Yerli-Milli demiryolu araçlarımızdan, ülkemizin mevcut raylı sistem durumundan, gelecekteki ihtiyaçlarından, Test, Gözetim Belgelendirme pazarının büyüklüğü ve önemi hakkında detaylı bilgiler sundu.

Öğleden sonraki ilk panelin konusu Kayseri Ulaşım A.Ş Genel Müdürü ve ARUS Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Feyzullah Gündoğdu moderatörlüğünde “Kentiçi Raylı Sistemler” oldu. Panelde ERC’den Alp Giray Karabacak “Kent içi Raylı Sistemlerde RAMS Yönetimi ve Değerlendirmesi”, Bozankaya’dan Mehmet Özdemir “GÜVENİLİRLİK AÇISINDA ARAÇ TASARIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR” , UBM’den Dr. Veysel Arlı “Tasarımdan İşletmeye Müşavirlik İşleri” Konularında sunumlarını gerçekleştirdiler. Soru cevap kısmının ardından Numesys’ten Tahsin Öztürk “Sistem Tasarımı Fonksiyonel Emniyet Analizi, Gömülü Yazılım Geliştirme ve Doğrulama Süreçleri” hakkında bilgi verdi.

Son panelde ise “Sinyalizasyon” başlığı altında sunumlar gerçekleştirildi. Panelin moderatörlüğünü İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Turan Söylemez yaptı. İlk sunumu Aselsan’dan Sait Ergüven “Sinyalizasyon Sistemlerinde Emniyet Kritik Tasarım Kriterleri” ile gerçekleştirdi. Tuv-Nord temsilcisi Ayhan Levent Arslan “Araç Üstü ve Hat Boyu Sinyalizasyon Sistemlerinde EC Doğrulama, SIL Sertifikasyonu ve Bağımsız Emniyet Değerlendirmesi” konulu sunum gerçekleştirdi. Panelin ve konferansın son sunumu Yapı Merkezi idis firmasından Güray Kera tarafından yapılan “Proje Yaşam Döngüsünde Cenelec Standartlarının Uygulanması” oldu.

İlgili Görseller