ATLAS PROJESİNİN AÇILIŞINA KATILIM SAĞLADIK

Added Date 26.05.2022

24 Mayıs'ta AB Müktesebatına Uyum Sürecinde Türkiye’nin Ulaştırma Mevzuatının Analizi (ATLAS) Projesinin açılışına raylı sistemler sektörünü temsilen katılım sağladık.

Proje ile Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ticaret hacmi artıracak ulaşım ve lojistik sektöründeki iş birlikleri güçlenecek.

Proje, erişilebilirlik, ödenebilirlik, rekabet kuralları, emniyet, güvenlik, çevre, emisyonlar, altyapı ve dijitalleşmeyi içeren yatay temalara dayalı uyum gerekliliklerini değerlendirebilmek amacıyla Türkiye'de ulaştırma alanındaki geniş kapsamlı mevzuatı incelemek için dinamik bir yöntem izleyecek. Boşluk analizi, boşluk doldurma ve ekonomik/düzenleyici etki değerlendirmesi yoluyla her bir alt sektör (denizcilik, havacılık, karayolu, demiryolu) için bir yasal uyum analizi gerçekleştirilecek.

Related Images