COSME PROJEMİZ STARS'IN İLK FİZİKİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ekleme Tarihi 15.11.2021

13-14 Ekim tarihlerinde çevrimiçi başlangıç toplantısı yapılan ve COSME programı altında fonlanan STARS ("STrategic Alliances boosting Railway Smes") projemizin ilk fiziksel çalışma grubu toplantısı 9-10 Kasım tarihlerinde İtalya’nın Turin şehrinde LINKS Foundation'ın evsahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya ARUS Kümelenmesini temsilen Proje Yöneticisi Arif Aktaş katılım sağladı.

Toplantıya Avrupa'dan 10 demiryolu kümelenmesi (ARUS – Türkiye, DITECFER – İtalya, Berlin Partner – Almanya, Rail.S – Almanya, Move by Railgrup – İspanya, MAFEX – İspanya, i-Trans – Fransa, Wallonia – Belçika, Rail Alliance - Birleşik Krallık, RCSEE - Sırbistan), 1 Dijital İnovasyon Merkezi (BNN - Avusturya), 5 Teknoloji Merkezi (LINKS Vakfı - İtalya; Teknopark İstanbul – Türkiye, Fraunhofer – Almanya, CETIC – Belçika, Railenium - Fransa) ve Avrupa demiryolu tedarik zincirine tahsis edilecek bir blok zinciri ağı ​geliştiricisi (Apuana SB - İtalya) katılım sağladı.

Rail Alliance kümelenmesi tarafından hazırlanan sunumla başlayan çalışma toplantısı, daha sonra katılımcılarında katkıları ile Kobilerin İnovasyon adaptasyonunda yaşadığı sıkıntılar ve tecrübeler paylaşıldı. Öğleden sonraki oturumda ise projenin yol haritası belirlenmesi amacıyla  kobilere yönelik uygulanacak anket hazırlığı yapıldı.

Toplantının ikinci günü ise Fransız araştırma merkezi olan Railenium'un hazırladığı Teknolojik inovasyon analizi sunumu ve paydaşların fikir alışverişleri ile başladı. 

Öğleden sonraki oturumda Danışma Kurulu oluşturulması ve yönetimi ile ilgili ev sahibi İtalyan LINKS Foundation önerilerini sıraladı. ARUS, Danışma Kurulu için Türkiye'yi temsilen Ostim Teknopark, Odtü Teknopark ve Tübitak RUTE kurumlarının yer alması için öneride bulundu. Son olarak Apuana firması tarafından proje kapsamında Kobiler için kurulacak blokzincir teknolojisinin tanıtımını gerçekleştirdi. Projede ARUS üyelerinin bu teknolojiden yararlanması için çalışmalar gerçekleştirilecek.

Bu pilot projede, Demiryolu Tedarik Sanayi KOBİ'leri tarafından Gelişmiş Teknolojilerin (AI, Blockchain, Fotonik, IoT, İleri Malzemeler, vb.) alımını artırmak için yenilikçi bir metodoloji geliştirilecek ve test edilecek. Proje ayrıca JU Shift2Rail, demiryolları ve mobilite konusunda uzmanlaşmış araştırma merkezleri, çeşitli EIT-Avrupa İnovasyon Toplulukları, çok sayıda Dijital İnovasyon Merkezi ve EEN-Enterprise Europe Network gibi 30 Avrupa kurumunun desteğine sahip.

3 milyon Euro'nun üzerinde bir bütçeye sahip olan proje, 1 Ekim 2021'den 30 Eylül 2023'e kadar sürecek ve hem bölgesel-ulusal ölçekteki eylemlerle üyelerini desteklemek için bölgelerin kapasitesinin güçlendirilmesine hem de ERCI-Avrupa Demiryolu Kümeleri Girişimi üyeleri tarafından temsil edilen 2.000 Avrupa KOBİ'sini destekleme hizmetleri açısından katkı sağlayacak. 

İki gün süren toplantılar boyunca ARUS, Türk demiryolu sanayisini temsilen sorunları ve çözüm önerilerini sundu. Böylece ARUS Kümelenmesi EXXTRA Projesinden sonra STARS projesiyle birlikte ikinci COSME projesine başlamış oldu.