COSME PROJEMİZİN 2. ÖĞRENME & PAYLAŞIM ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Added Date 5.11.2020

27-28 Ekim tarihlerinde Danimarka'nın Kophenhag kentinde gerçekleştrilmesi planlanan 2. Öğrenme & Paylaşım çalıştayı pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak düzenlendi. Çalıştaya ARUS Kümelenmesini temsilen Küme Koordinatörü Dr. İlhami Pektaş ve Proje Uzmanı Arif Aktaş katılım sağladı. 

Çalıştayın ilk gününde proje paydaşı kümelenmeler uluslararasılaşma faaliyetlerleri hakkında sunum gerçekleştirdi. Daha sonra üyelerin de bu faaliyetlerle ilgili geri dönüşleri alınarak karşılıklı görüş alışverişi yapıldı. Kümelenmelerin uluslararasılaşma faaliyetleri değerlendirildi ve bu faaliyetlerin daha yararlı olabilmesi için nasıl bir yol izlenmesi gerektiği tartışıldı. Dört proje paydaşının da dahil olduğu PERES ve KETs4DualUse projelerinde izlenen yol ve yöntemler incelenerek çıkarımlar yapıldı. Günün son oturumunda ise Cluser Excellence Denmark'tan Kaspar Nielsen ve Charlotte Lysgaard "Kümelenme Hizmet ve Aktivitelerinde Dijitalizasyon" konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Çalıştayın ikinci gününde ise paydaş kümelenmeler verdikleri başarılı vizyoner hizmetler üzerine sunum gerçekleştirdi. Sunumlar raylı sistemler değer zinciri açısından değerlendirildi. İkinci günün son oturumunda ilham veren kümelenme örnekleri incelendi.

 

Related Images