Emre Ray

Ceyhun Atıf Kansu Cd. No:102/A Balgat Ankara
+90 312 473 7151       +90 312 475 7155      info@emreray.com      www.emreray.com

EMRE RAY, kurulduğu günden bugüne;  Enerji, İnşaat, Ulaştırma, Haberleşme ve Raylı Sistemler konularında faaliyet göstermektedir.
Şirket, Demiryolu Üstyapı, Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Haberleşme, Hidroelektrik Santraller, Enerji Üretimi ve İşletmesi, Elektrik İletimi, Dağıtımı, Telekomünikasyon ve Kablo Şebekeleri, Bina İnşaatları ve Alt Yapı İşleri konularında birçok projeyi hayata geçirmiş bulunmaktadır.

EMRE RAY, öncelikli olarak Raylı Sistemler sektöründe: KATENER, GÜÇ TEMİNİ, SİNYALİZASYON, TELEKOM ve SCADA, ÜST YAPI SİSTEMLERİ'ne (ray, travers, balast işlerine) yönelik tasarım; dizayn, proje ve fizibilite; sistem mühendisliği; malzeme temini ve montajı; kurulum; test ve devreye alma alanlarında hizmet vermektedir.
Bu kapsamda, ülkemizin en önemli projelerinden biri olan Yüksek Hızlı Tren Projelerinin hayata geçirilmesinde, tüm çözümleri kendi mühendisleri ile üreten ilk yerli firma olarak yüksek kalite ve hizmet anlayışıyla üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerini getirmiştir.
İmalat atölyesinde; Raylı Sitemler Sektöründe, Demiryolu Elektrifikasyonu ve Sinyalizasyonu projelerine ve diğer sektörlere yönelik imalatlar da gerçekleştirilmektedir.

EMRE RAY, taahhüt sektörünün yanı sıra Raylı Sistemler (Demir yolu üst yapısı, Elektrifikasyon ve Sinyalizasyon Haberleşme Tesisleri için), Enerji Üretimi Tesisleri, 380/154 kV'luk Trafo Merkezleri ve Enerji Nakil Hatlarına yönelik olarak; bakım onarım ve işletme hizmetleri de sağlamaktadır.
 

Products

Certificates

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Contact Information