Eskişehir Sanayi Odası

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde No:1 Odunpazarı/Eskişehir (Türkiye)
+90 222 2360360       +90 222 2360041      eso@eso.org.tr      https://www.eso.org.tr/

KURULUŞ

Eskişehir Sanayi Odası, 5174 sayılı kanuna dayanarak 1968 yılında kurulmuş ve faaliyetlerini bu yasa çerçevesinde sürdürmektedir. Bir yasaya dayanılarak kurulmuş olmasının kazandırdığı kamu kimliği yanında özel sektörü her platformda temsil eden profesyonel bir kurumdur.

ESO, temsil ettiği sanayi kesimin faaliyetlerini destekleme görevinin yanı sıra, yasa ile kendisine verilen ve aşağıda belirtilen yükümlülüklerini de yerine getirmekten yükümlüdür. ESO, aynı zamanda topluma karşı sorumluluk taşıyan bir sivil toplum örgütü bilinciyle faaliyetlerini sürdürmektedir.

ESO'NUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

ESO, 5174 sayılı yasayla kendine verilen görevleri yapmaktadır.

 • Sanayinin ülke ve bölge yararına olacak şekilde gelişmesine çalışmak ve öncülük etmek,
 • Sanayinin ihtiyaç duyduğu her türlü mesleki bilgiyi sağlamak ve üyelerine ulaştırmak,
 • Sanayiye ait her türlü araştırma, inceleme ve istatistiki çalışmaları yapmak,
 • Yasalar ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen görevleri yerine getirmek,
 • Uyulması zorunlu mesleki kararları almak, mesleki faaliyetlere ait konularda ilgili birimlere görüş bildirmek,
 • Kurslar, seminerler, konferanslar ve çalışma grupları yoluyla eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunmak,
 • Organize sanayi sitelerinin kurulmasını ve idaresini sağlamak,

Eskişehir Sanayi Odası'nın üyelerine sunduğu hizmetler, genel olarak 2 ana grupta toplanmaktadır.

Bunlardan birincisi, yasal mevzuattan kaynaklanan raporlama sorumluluğuna istinaden verilen hizmetlerdir.

İkinci tür hizmetler ise, Oda üyelerinin rekabet gücünü ve sanayi faaliyetlerini desteklemek amacıyla yürütülen hizmetlerdir.

Bu hizmetleri, kendi içinde altı ana başlık altında sınıflandırılabilir. Bunlar;

 • Belgelendirme, Raporlama, Ekspertiz Hizmetleri,
 • Bilgilendirme, Danışmanlık, Sektörel Koordinasyon Hizmetleri,
 • Yayın, Araştırma, Ödül Hizmetleri,
 • KOBİ'lere Yönelik Danışmanlık ve Bilgilendirme Hizmetleri,
 • Uluslararası ve Dış İlişkiler Hizmetleri,
 • Eğitim Çalışmalarıdır.
 
 
Contact Information