İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Daireleri ve ARUS Kümelenmesi arasında yerlileştirme toplantısı yapıldı.

Added Date 3.11.2018

İş birliği toplantısı 31.10.2018 tarihinde Metro İstanbul A.Ş. ev sahipliğinde Esenler Tesisinde gerçekleştirildi.

İBB Raylı Sistemler Daire Başkanlığı, İBB Raylı Sistem Projeler Müdürlüğü, İBB Avrupa Yakası Raylı Sistemler Müdürlüğü, İBB Anadolu Yakası Raylı Sistemler Raylı Sistemler Müdürlüğü ve İstanbul Metro A.Ş. yetkilileri ile Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi Yönetim Kurulu arasında iş birliği ve raylı sistemlerde yerlileştirme konuları gündeme alınarak verimli bir toplantı gerçekleştirilmiştir.