OSTİM OSB GELENEKSEL İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDIK

Ekleme Tarihi 19.01.2024

OSTİM OSB Geleneksel İstişare Toplantısı OSTİM’li iş insanı, çalışan, akademisyen, eğitimci, kamu kurumları, küme ve kooperatif temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. OSTİM,  2023 faaliyetleri ve 2024 çalışma programını sundu. İstişare toplantısı masa çalışmalarında 200’e yakın katılımcı; imar ve altyapı, çevre, güvenlik, temizlik, elektrik ve doğalgaz, basın, tanıtım ve müşteri ilişkileri, kümelenmeler, mesleki ve teknik eğitim, istihdam, dış ticaret, sanayi-üniversite işbirliği, teknopark, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm, proje destekleri, rekabetçi ve yenilikçi projeler başlıklarında görüş ve önerilerini paylaştı