Ostim Vakfı

100. Yıl Bulvarı OFİM İş Merkezi No:99/10 06370 Ostim Ankara
+90 312 354 3991       +90 312 354 3993      info@ostimvakfi.com      www.ostimvakfi.com

Vakfımız;

OSTİM başta olmak üzere bölgemiz ve ülkemiz işletmelerinin;

Yönetim, üretim, yenilikçilik ve teknolojik kabiliyetlerinin arttırılması için, eğitim, araştırma, geliştirme, yenilikçilik, girişimcilik ve iş birliği eko sistemini oluşturmak;

Üyeleri arasında ekonomik ve içtimai yardımlaşmayı gerçekleştirmek ve

Ostim’in maddi ve manevi emanetlerinin ve bu amaç doğrultusunda kurulmuş ve kurulacak olan organizasyonların sürdürülebilirliğini temin etmek amacıyla 

1993 yılında OSTİM Kooperatifi tarafından kurulmuştur.

Bölgesel ve Sektörel Kalkınma Hedefleri çerçevesinde;

  • İşletmelerin ihtiyaç duyacağı kalifiye eleman yetiştirilmesi için eğitim ve uygulamalı eğitim programları düzenlemek, bu amaca yönelik eğitim kurumları orta, lise, yüksekokul, ileri teknoloji enstitüsü, fakülte, üniversite ve yardımcı kuruluşlar gibi her türlü düzeyde okullar, eğitim öğretim kurumları kurmak, devralmak, işletmek, eğitim programları düzenleyen üniversite ve yurtiçi, yurtdışı kuruluşlar ile işbirliği kurmak, maddi ve manevi olarak desteklemek, öncelikle ekli listede yer alan bağışçıların belirlediği kişilere vakıf burs yönetmeliği çerçevesinde burs vermek,
  • Yenilikçi ve teknoloji tabanlı rekabet odaklı işletmeler kurmak, kurulmuş olanları geliştirmek ve desteklemek,
  • İşbirliği ağlarında yer almak ve konferanslar, seminerler, fuarlar ve toplantılar düzenlemek; her türlü basım ve yayın faaliyetlerinde bulunmak ve bu maksatla olan her türlü faaliyetlere destek olmak ve
  • Vakfın üyeleri arasında ekonomik, içtimai ve kültürel yardımlaşma ve güç birliğini sağlayacak proje ve faaliyetler geliştirmek

doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

İletişim Bilgileri