Rayder Raylı Ulaştırma Sistemleri ve Sanayicileri Derneği

Ünalan Mah. Libadiye Cad. Göztepe Soyak Sitesi 33. Blok Daire:602 Üsküdar İstanbul
+90 216 449 1552       +90 216 348 0789      rayder@rayder.org.tr      www.rayder.org.tr

RAYDER, Demiryolu sektörü için araç/ürün/mühendislik/hizmet üreten sanayiciler ve akademisyenlerimizin derneğidir.

RAYDER, Demiryolu sanayicilerimizin organizasyonu, karşılaştığı problemlerin çözümü, ülkemiz şartlarını dikkate alan demiryolu standartlarının oluşturulması/geliştirilmesi, üyelerinin ürün sertifikasyonunun sağlanması, Türkiye’de ve yurtdışında tanıtılmaları doğrultusunda çalışmalar yapmaktadır.

RAYDER, UNIFE’nin (Uluslararası Demiryolu Sanayicileri Birliği) Türkiye’den tek üyesidir. Bütün dünyada olduğu gibi, yeni dönemde Türkiye’de de demiryolları ve raylı ulaşım sistemleri önceliklendirilmiş, geliştirilmesi bir devlet politikası olarak kabul edilmiştir. Mevcut hükümetin teşvik yasalarının desteği ile altyapı ve sektörel yatırımlar artarak devam etmektedir. Bu politikalar doğrultusunda Türkiye’de, demiryolları ile yük ve yolcu taşımacılığı Hızlı Tren, Marmaray Projesi ve Belediyelerimizin Metro/Tramvay araç ihtiyaçlarını karşılayacak raylı sistemler için önümüzdeki 10 yıl içerisinde yaklaşık 50 milyar USD yatırım yapılması hedeflenmiştir.

Türkiye’de demiryolları teknolojisinin geliştirilmesi için raylı sistem altyapı gereçlerinin ve raylı sistem araçlarının yerli sanayiciler tarafından üretilmesine destek verilmesi, az sayıda olan ama gelişmiş raylı sistem yan sanayisinin daha da güçlendirilmesi ve planlanmış etkili bir eğitim sisteminin oluşturulması acilen gerekmektedir.

Demiryolu sektöründe faaliyet gösteren yerli sanayimizin gelişmesi açısından RAYDER, bu hedeflere uygun stratejiler ve politikalar oluşturmakta, altyapı ve araç üretimi yapan sanayimizin günümüz uluslararası koşullarına paralel gelişmesi için çalışmalar yapmaktadır.

RAYDER, bu çalışmalara ilave olarak;

  • Metro ve Tramvay Araçlarının yerli üretilmesi çalışmalarına öncülük etmektedir.
  • Özel sektöre, serbestleştirme fırsatıyla ivme kazandıracak "Yeni Demiryolu Kanunu’nun bir an önce çıkartılması çalışmalarına destek vermektedir.
  • Eskişehir'de tesis edilecek Raylı Sistemler AR-GE Merkezi ve Test Yolu kurulması çalışmalarına katılmakta ve destek vermektedir.
  • Üniversitelerimizde, Demiryolu ve Raylı Sistemler Bölümlerinin açılması için çalışmalar yapmaktadır.
  • Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde Kent İçi Raylı Sistemler Genel Müdürlüğü'nün kurulması çalışmalarına destek vermektedir.
  • “Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM)” benzeri bir yapılanmanın Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde de oluşturulması konularında çalışmalar yapmakta ve kanunla kurulacak bir “Ulaşım Sanayi Müsteşarlığı (USM)” yapısının ulaşım sektörüne öncülük edeceği ve gelişmesine büyük bir ivme kazandıracağı gerekçesiyle çalışmalar yapmaktadır.
  • Dünyanın en büyük raylı sistem fuarı olan Berlin INNOTRANS Demiryolları Fuarı'na her dönem katılmakta ve birçok Türk firmasının katılımlarını desteklemektedir.
  • Türkiye’de ilk defa yayınlanacak olan Türkçe ve İngilizce olmak üzere  "Türkiye Demiryolu Sanayi Kataloğu" hazırlamaktadır.
Contact Information