Raylı Sistemler ISERSE 2016’da Buluştu

Added Date 28.02.2017

Karabük Üniversitesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Raylı Sistemler Mühendisliği Sempozyumu özel sektör ve kamu kuruluşlarından çok sayıda temsilci, akademisyen ve öğrencinin katılımıyla 13-15 Ekim 2016 tarihleri arasında Karabük’te gerçekleştirildi.

Karabük Üniversitesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Raylı Sistemler Mühendisliği Sempozyumu; özel sektör ve kamu kuruluşlarından çok sayıda temsilci, akademisyen ve öğrencinin katılımıyla 13-15 Ekim 2016 tarihleri arasında Karabük’te gerçekleştirildi. Sponsorlardan biri olan Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS) düzenlediği panellerle de sempozyuma katkıda bulundu.

ISERSE 2016 13-15 Ekim 2016 tarihleri arasında Karabük Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Karabük Valisi Mehmet Aktaş, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Karabük İl Emniyet Müdürü Dr. Serhat Tezsever, TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, Ostim OSB Başkanı Orhan Aydın, Kardemir A.Ş. Genel Müdürü Mesut Uğur Yılmaz ve çok sayıda sektör temsilcisi, akademisyen ve öğrencinin katıldığı açılış, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

TCDD Genel Müdürü ve Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı İsa Apaydın açılış konuşmasında, 2003 yılını Türk demiryolu sektöründe bir dönüm noktası olarak nitelerken yapılan yatırımlarla her geçen gün gelişmekte olan sektörde gelinen noktanın umut verici olduğunu, yerli ve milli üretimin sempozyumun ana başlıklarından biri olmasının da bunun bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Ostim OSB Başkanı Orhan Aydın ise açılışta yaptığı konuşmada sanayi-devlet-üniversite işbirliğinin her alanda olduğu gibi demiryolu sektörünün gelişmesi için de temel bir ihtiyaç olduğunu; ancak bu unsurların birbirini engelleyici değil destekleyici olduğu takdirde sistemin işlerliğinin sağlanacağını belirtti. Sektöre verilecek destekleri, faaliyet ve düzenlemeleri koordine etmek üzere, savunma sanayi örneğindeki gibi bir yapının varlığına ihtiyaç bulunduğunun altını çizen Aydın, Türkiye’de 2000’li yılların başından itibaren devlet politikasının bir parçası olarak yeniden önem kazanan raylı ulaşım sistemleri sektörünün gelişmesi için Ostim ve ARUS olarak gereken tüm desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

ARUS’TAN YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM PANELLERİ

Yerli ve milli üretime verdiği önem ile özdeşleşen ARUS, sempozyum kapsamında iki adet yerli ve milli üretim paneli düzenledi. Panellerin moderatörlüğünü ARUS Koordinatörü Dr. İlhami Pektaş yaparken; TCDD, Aselsan, Bozankaya ve Durmazlar gibi ARUS üyesi özel sektör ve devlet kuruluşlarından temsilciler konuşmacı olarak yer aldı. Katılımcılar tarafından yoğun ilgi gören panellerde, Türk demiryolu sektörünün tarihi, mevcut durumu ve yerli ve milli üretime duyulan ihtiyaç ile bu yönde gerçekleştirilen faaliyetler anlatıldı. Pektaş, devletin yakın gelecekte demiryolu sektörüne büyük yatırımlar yapacağını belirterek, bunun yerli üreticiler için büyük fırsatlar doğuran ve kaçırılmaması gereken bir “tren” olduğunu ifade etti.

TEST VE SERTİFİKASYON DIŞA BAĞIMLI KILIYOR

ARUS tarafından düzenlenen ve moderatörlüğünü TSE Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Vedat Demir’in yaptığı bir diğer panelde ise Türkiye’de test ve sertifikasyon tartışıldı. Prof. Dr. Mete Koçkar, Prof. Dr. Tuncer Toprak ve Atilla Keskin’in konuşmacı olarak yer aldığı panelde Türkiye’de test ve sertifikasyon merkezlerinin eksikliğinin sektörün dışa bağımlılığını arttıran bir faktör olduğunun altı çizilirken, son yıllarda bu eksikliğin giderilmesi için atılan önemli adımlar olan URAYSİM ve DATEM test merkezleri tanıtıldı.

Dr. Vedat Demir’in Bursa Otomotiv Test Merkezine ilişkin bilgi verdiği ve benzer bir merkezin raylı ulaşım sistemleri açısından da gerekliliğini belirttiği panelde; Prof. Dr. Mete Koçkar Eskişehir’deki URAYSİM projesi,  Atilla Keskin ise TCDD desteğiyle oluşturulması planlanan DATEM’e ilişkin katılımcıları bilgilendirdi. Oturumda, URAYSİM ve DATEM’in birbirini tamamlayacak iki merkez olarak sektöre hizmet vermesinin önemi vurgulandı. Panelde raylı ulaşım sistemleri alanında istenen uluslararası standartlar ve bu kapsamda gerçekleştirilmesi gerekli olan testler konusunda bilgi veren Prof. Dr. Tuncer Toprak, sempozyumun ikinci gününde de konuya ilişkin son derece kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

İNSAN KAYNAKLARI PANELİNE BÜYÜK İLGİ

ISERSE 2016’nın ikinci günü gerçekleştirilen ve öğrencilerin yoğun ilgi ve katılım gösterdiği “Raylı Sistemlerde İnsan Kaynağı” başlıklı panelde, Prof. Dr. Tuncer Toprak, ARUS Koordinatörü Dr. İlhami Pektaş, Ostim OSB İnsan Kaynakları Müdürü Ufuk Okan Güvendiren ve TCDD İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Cüneyt Türkkuşu; raylı sistemler sektöründe çalışanlara ilişkin istatistikleri ve istihdam edilecek personelde aranan nitelikleri paylaştı. Mezuniyet sonrası yaşadıkları zorluklar ve iş hayatına ilişkin kaygılarını dile getiren öğrenciler; kendilerini iş hayatında öne çıkaracak adımlar atma ve niteliklerine uygun, verimli çalışacakları işler bulma konusunda panelistlerden tavsiyeler aldı. Gelişen bir sektör olan raylı sistemlerde nitelikli işgücüne duyulan ihtiyaç vurgulanırken, yeni bir bölüm olarak Raylı Sistemler Mühendisliğinin avantajları ele alındı.

Ufuk Okan Güvendiren, sunumunda öğrenci ve işverenlerin bakış açılarının, beklenti ve taleplerinin çakıştığı ve çatıştığı noktalara değinerek, iş başvurularında yapılması gerekenler konusunda önerilerde bulundu.  Öğrencilere başta kendileri için kendilerine yatırım yapmalarını tavsiye eden Güvendiren, günümüz iş ortamında yeni mezunlara avantaj sağlayacak global niteliklerin kazanılmasının önemini vurguladı.

Karabük Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen ISERSE Uluslararası Raylı Sistemler Mühendisliği Sempozyumu, raylı sistemler alanında bir paylaşım platformu oluşturma, sektör temsilcileri ile öğrencileri bir araya getirme ve Raylı Sistemler Mühendisliği bölümünün tanıtımına katkı sağlama bakımından sektörde önemli bir etkinlik olma özelliğine sahip.