SANAYİ VE TEKNOLOJİ STRATEJİSİ TOPLANTISINA KATILIM SAĞLADIK

Added Date 19.09.2019

İşte TÜRKİYE'NİN 2023 SANAYİ VE TEKNOLOJİ STRATEJİSİ

Son 10 yılda ortalama yüzde 16,5 olan milli gelirde imalat sanayinin payı, 2023'te yüzde 21’e çıkacak.

2023'e kadar ülkemizde teknoloji tabanlı işlere yapılan yıllık yatırımların büyüklüğü 5 milyar liraya ulaşacak.

Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payı yüzde 1,8’e, bu alanda insan kaynağı 300 bin kişiye, araştırmacı sayısı da 200 bin kişiye çıkacak.

Sanayide çalışan işçi başına katma değer 35 bin dolara ve imalat sanayi ihracatı da 210 milyar dolara yükseltilecek.

Türkiye teknoloji alanında, küresel ölçekte marka olacak en az 23 akıllı ürün çıkaracak.

2023'e kadar ülkemizde teknoloji tabanlı işlere yapılan yıllık yatırımların büyüklüğü 5 milyar liraya ulaşacak.

Yapay Zeka Enstitüsü kurulacak.

Kimya, ilaç, ulaşım araçları, makine, bilgisayar, elektronik, optik, elektrikli teçhizat sektöründeki stratejik malzeme üretimi teşvik edilecek.

11. Kalkınma Planı'nda da yer alan yüksek katma değerli ürünlerin yerli imkan ve kabiliyetlerle üretilmesi sağlanacak.

Kamunun alıcı olduğu projelerde alım garantisi verilecek.

Girişimcilik ekosisteminde yer alan tüm paydaşların faydalanması için Türkiye Girişim Ekosistemi Platformu ve internet sitesi kurulacak.

Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Merkezleri kurulacak.

2023'e kadar en az 10 Turcorn çıkarılacak.

En az 500 bin yazılımcımız olacak.

Üniversite, OSB ve TGB’lerde bulunan tüm makine, teçhizat ve laboratuvar ekipmanlarının envanterini çıkarılarak sanayinin ve akademinin ortak kullanımına açılacak.

Ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun.

Related Images