TRAKO raylı sistremler fuarı,24-27 Eylül 2019, Polonya