TÜBİTAK TÜSSİDE İLE DEMİRYOLU SEKTÖRÜNDE İNOVASYONUN ÖNÜNÜ AÇACAK REGÜLASYONLAR GÖRÜŞÜLDÜ

Added Date 16.06.2021

Ekonomi Reformları Eylem Planı kapsamında yer alan “Fintek, biyoteknoloji ve mobilite alanlarındaki regülasyonlar inovasyonun ve ticarileşmenin önünü açacak şekilde gözden geçirilecektir.” eylem planı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülmektedir.

Bu kapsamda Mobilite Araç ve Teknolojileri Strateji Yol Haritası’ndan hareketle TÜBİTAK TÜSSİDE koordinasyonunda 8 Haziran Salı günü yapılan çevrim içi toplantı ile ARUS olarak raylı sistemler sektöründe inovasyonun ve ticarileşmenin önünü açacak regülasyonları tartıştık.