Türsid

Ferhatpaşa Metro Tesisleri, Yavuz Selim Mahallesi, Metro Sokak No:3 Esenler / İSTANBUL
+90 212 568 89 08       +90 212 568 89 00      info@tursid.org      www.tursid.org

Türkiye’de hızla büyüyen kentlerinde kentiçi raylı sistem hatları bulunmaktadır.

Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Sakarya, Samsun, …….

Yüksek enerji maliyetleri, yasal mevzuat eksikliği, ulusal standart ve kriter eksikliği, sektörü temsil eden çok az sayıda sivil toplum kuruluşunun olması, sektörel bilgi ve tecrübelerin ortak bir platformda paylaşılmaması vb. durumlar Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği (TÜRSİD)’nin kurulmasını zorunluluk haline getirmiştir.

Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği (TÜRSİD) 2012 Mayıs ayında kurulmuştur.

Misyonumuz

Kent içi raylı toplu taşımacılık hizmetlerinin Türkiye şehirlerinde yaşam kalitesine, çevreye, sağlığa, hareketliliğe ve ekonomik kalkınmaya olan katkısını güçlendirmek; ve görevlerini gerçekleştirmede üye kurumlara yardımcı olmak

Vizyonumuz

Türkiye’de kentiçi raylı sistem taşımacılığının sesi olmak

Hedeflerimiz

 • Raylı toplu taşıma hizmetleri kalitesinin artırılarak yaygınlaştırılması
  • Kanun ve yönetmelik düzenlemelerinde üyelerin menfaatlerinin gözetilerek karar mercilerinin sektör lehine yönlendirilmesi
  • Raylı sistemler ile ilgili yeni standartlar üretilerek yaygınlaştırılması, hali hazırdaki standartların üyeler tarafından uygulanmasının teşvik edilmesi
  • Ulaştırma ile alakalı yeniliklerin ve iyi örneklerin teşviki ve yaygınlaştırılması
  • Toplu taşımacılığın gelişmesi önündeki engellerin kaldırılması
  • Raylı sistem yatırımlarının ülke genelinde yapılması için gerekli lobi faaliyetlerinin yapılması
  • Toplu taşıma ve raylı sistemlerin kullanımının artırılması için ülke genelinde tanıtım ve özendirme kampanyalarının yapılması

Komisyonlar

 • İşletme Komisyonu
  • Hat ve Yapı Komisyonu
  • Araç Komisyonu
  • Elektrik-Elektronik Sistemler Komisyonu
  • İnsan Kaynakları ve Eğitim Komisyonu
  • Emniyet Komisyonu
Contact Information