UHDGM DEMİRYOLU EMNİYETİ VE DÜZENLEME İŞLEVLERİNİN DESTEKLENMESİNE YÖNELİK TEKNİK YARDIM PROJESİ’NİN KAPANIŞ TOPLANTISINA KATILIM SAĞLADIK

Added Date 16.09.2022

Yaklaşık 2.2 milyon Euro’luk bütçeye sahip AB-Türkiye Mali Iş birliği IPA II (2014-2020) dönemi Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı kapsamında Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün Demiryolu Emniyeti Ve Düzenleme İşlevlerinin Desteklenmesine Yönelik Teknik Yardım Projesi’nin kapanış toplantısına katılım sağladık.

JW Marriott Hotel Ankara’da gerçekleştirilen toplantıda proje ortakları ve paydaşları yer aldı. 24 ay süren projenin kapanış toplantısında projenin hedefleri, amaçları, bileşenleri ve sonuçları hakkında bilgiler verildi.

Related Images