ARUS, AVRUPA KÜME MÜKEMMELLİYETİ GÜMÜŞ ETİKETİ ALMAYA HAK KAZANDI

Ekleme Tarihi 25.07.2022

ARUS dahil olduğu COSME projesi EXXTRA “EXcellence EXchange and Teaming-up between RAilway clusters and ecosystems” kapsamında Gümüş Etiket almaya hak kazandı.

Avrupa’daki 350’den fazla kümenin faaliyetlerini, yapılarını ve yönetimlerini inceleyen ve Avrupa Birliği’nce Türkiye’de akredite edilen uzmanlar tarafından kümenin yapısı, yönetim ve yönetişimi, stratejisi, finansmanı, sağladığı hizmetler, bağlantıları, küme içindeki etkileşimler, başarıları ve kümenin tanınırlığı gibi farklı göstergeler üzerinden analizler yapıldı. Yapılan analizlerde kümenin bugüne kadar gerçekleştirdiği faaliyetler sonucunda ortaya koyduğu başarısı, Avrupa Komisyonu’nun Avrupa Küme Analizleri Sekretaryası (ESCA) tarafından da Gümüş Etiket ile tasdik edildi. ARUS Türkiye’de geçerli Gümüş etikete sahip tek kümelenme oldu.

Halihazırda iki AB Projesi bir UR-GE projesi bulunan ARUS’ta Küme Mükemmeliyeti Gümüş Etiketi ödülü, kümenin uluslararasılaşmasını artırmak için de ciddi bir adım özelliğini taşıyor. Küme Mükemmeliyeti Gümüş Etiketi; kümenin hem mükemmellik yolunda ilerlemesini sağlayacak, hem de Avrupa Birliği’ndeki farklı kuruluşlarla daha fazla işbirliği yapabilmesinin yolunu açacak.

İlgili Görseller

İlgili Dökümanlar