Başkanın Mesajı

Demiryolu; sanayiyi, ticareti, kültürü ve sosyal yaşamı değiştirmekte, dolayısıyla geçtiği her yerleşim yerini geliştirmektedir.

Değerli Üyelerimiz,

Demiryollarımız, 2003 yılından bu yana izlenen politikalarla sürdürülebilir kalkınma halkalarından biri olarak görülmüştür. 2003 yılından bugüne kadar Demiryollarına 40 milyar USD(169,2 milyar TL) yatırım yapılmıştır. 

Demiryolunun ulaşım sektöründe yatırımlardaki payı 2013 yılında yüzde 33 iken, 2020 yılında bu oran yüzde 47 olarak gerçekleşti. 2023 yılında da demiryolu yatırım payının yüzde 60 olması hedefleniyor.

Bunun bir sonucu olarak, bir taraftan 1950 -2003 yılları arasındaki ihmal edilmişliğin açıklarını kapatmak, diğer taraftan da ülkeler arası amansız yarışta söz sahibi olmak için bu güne kadar önemli projeler gerçekleştirilmiştir.

Hiç kuşkusuz bunların başında ülkemizin prestijini artıran, adını dünyaya duyuran yüksek hızlı tren projeleri gelmektedir. An itibariyle Ankara-Eskişehir-İstanbul, Ankara-Konya, Konya –Eskişehir-İstanbul ve Ankara-Sivas arasında başarıyla hızlı, konforlu ve yüksek güvenlikli YHT işletmeciliği yapılıyor.

Hizmete açılan YHT hatlarının uzunluğu 1.213 km'ye ulaştı. Konya-Karaman hızlı tren hattı ve Ankara- Sivas  hızlı tren hatları sırasıyla 2022 ve 2023 yıllarında açılarak hizmet vermeye başladı. Ankara-İzmir arasında, Karaman-Ulukışla, Adana-Mersin-Osmaniye-Gaziantep ve Bursa -Bilecik arasında hızlı tren hatlarının inşası büyük bir hızla devam etmektedir. İnşa halindeki YHT ve HT hatlarının uzunluğu 2.846 km’dir.

YHT ve hızlı tren hatların yanı sıra mevcut hatların yenilenmesi, elektrikli ve sinyalli hale getirilmesi ile lojistik merkezler kuruluyor olması da büyük önem arz etmektedir.

Diğer yandan Demir İpekyolu projesi kapsamında Türkiye, Azerbeycan ve Gürcistan’ın ortak girişimiyle hayata geçirilen Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı ve "Orta Koridor" güzergahı ile Türkiye Asya ve Avrupa arasında lojistik bir üs olma hedefine yaklaşıyor. Bu hedef doğrultusunda "Kuşak ve Yol Projesi" Türkiye ile Çin ve Avrupa arasında blok trenlerle yapılan yük taşımacığı başlatıldı.

Öte yandan demiryolu sektörün serbestleştirilmesi ile yerli ve milli demiryolu sanayisinin ülkemizde geliştirilmesi de artık “milli dava” haline geldi.

Demiryolu sektörünün serbestleşmesine yönelik TCDD’nin yeniden yapılandırılması, tren işletmeciliği için TCDD A.Ş. kurulması ve ikincil mevzuat çalışmaları başarıyla tamamlandı.

Raylı sistemlerle ilgili Kamu tarafından bu çalışmalar yürütülürken, Ülkemizde raylı ulaşım sistemlerine yönelik üretim yapan sanayicilerimiz, destekleyici kurum ve kuruluşlarımız ile birlikte “İş Birliği, Güç Birliği ve Milli Marka” inancıyla 2012 yılında Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri (ARUS) Kümelenmesi kuruldu.

 “Raylı sistemler milli davamızdır” ilkesiyle yola çıkan ARUS Kümelenmesi, ülkemizde tasarımdan nihai ürüne yerli ve milli marka raylı ulaşım sistemlerini üreterek, birer dünya markası haline getirmeyi kendisine ana hedef olarak belirlemiştir.

ARUS, Anadolu'nun dört bir yanından üyeleri ile Türk raylı sistemler sektörünün önde gelen kuruluşlarını bir araya getirmekte, sektörde işbirliği, güç birliği ve milli markalar üretme görevini üstlenmektedir. Bu hedef doğrultusunda şimdiye kadar 10 milli marka üretilmiş ve milli markalarımız İstanbul, Bursa, Kayseri, Samsun ve Kocaeli'de başarıyla hizmet vermektedir. Bu illerimize yakın zamanda Antalya, İzmir ve G.Antep'te katılıyor.

ARUS, 2018 yılında Avrupa Raylı Sistemler  (ERCI) Birliğine üye olarak faaliyetlerini Avrupaya taşımıştır. Burada yer alan 15 Avrupa kümelenmesi, 17 Avrupa ülkesi ve 2500'den fazla KOBİ ile üyelerimizin iş yapmasını, ihracatlarını artırmasını ve birlikte projeler gerçekleştirmesini sağlıyoruz. Ticaret Bakanlığı ile 2 URGE ( Uluslararası Rekabeti Geliştirme ) Projesi tamamladık.  Bu projeler ile 16 Uluslararası Raylı Sistem Kümelenmesi ile B2B iş birliği toplantıları, 20 adet uluslararası fuar organizasyonu ve Pazarlama faaliyetleri gerçekleştirdik. 

Tüm bu faaliyetler ile ARUS üyeleri 2021 yıında 25 ülkeye 750 milyon USD'lık ihracat yaparak başarılarını yurt dışına taşımıştır.  2022 yılı ihracat hedefimiz 1 milyar USD'dır. 

Raylı sistemlerde ülkemizin lider kümelenmesi olarak ARUS ne kadar güçlenirse ülkemizdeki yerli ve milli demiryolu endüstrisinin gelişmesi de o kadar hızlı olacaktır.

 

 ARUS Yönetim Kurulu Başkanı