Başkanın Mesajı

Demiryolu; sanayiyi, ticareti, kültürü ve sosyal yaşamı değiştirmekte, dolayısıyla geçtiği her yerleşim yerini geliştirmektedir.

Demiryollarımız, 2003 yılından bu yana izlenen politikalarla sürdürülebilir kalkınma halkalarından biri olarak görülmüştür. 2003 yılından bugüne kadar Demiryollarına 57.7 milyar TL harcanmıştır.

Bunun bir sonucu olarak, bir taraftan 1950 -2003 yılları arasındaki ihmal edilmişliğin açıklarını kapatmak, diğer taraftan da ülkeler arası amansız yarışta söz sahibi olmak için bu güne kadar önemli projeler gerçekleştirilmiştir.

Hiç kuşkusuz bunların başında ülkemizin prestijini artıran, adını dünyaya duyuran yüksek hızlı tren projeleri gelmektedir. An itibariyle Ankara-Eskişehir-İstanbul, Ankara-Konya ve Konya –Eskişehir-İstanbul arasında başarıyla hızlı, konforlu ve yüksek güvenlikli YHT işletmeciliği yapılıyor.

Hizmete açılan YHT hatlarının uzunluğu 1.213 km. Ankara-İzmir ve Ankara-Sivas arasında da YHT hatlarının inşası sürüyor. Ayrıca Konya-Karaman hızlı tren hattı işletmeye açılmış, Karaman-Ulukışla, Adana-Mersin-İncirlik-Toprakkale ve Bursa -Bilecik arasında hızlı tren hatlarının inşası devam etmektedir. İnşa halindeki YHT ve HT hatlarının uzunluğu 2.846 km’dir.

YHT ve hızlı tren hatların yanı sıra mevcut hatların yenilenmesi, elektrikli ve sinyalli hale getirilmesi ile lojistik merkezler kuruluyor olması da büyük önem arz etmektedir.

Öte yandan demiryolu sektörün serbestleştirilmesi ile yerli ve milli demiryolu sanayisinin ülkemizde geliştirilmesi de artık “milli dava” haline gelmiştir.

Demiryolu sektörünün serbestleşmesine yönelik TCDD’nin yeniden yapılandırılması, tren işletmeciliği için TCDD A.Ş. kurulması ve ikincil mevzuat çalışmaları başarıyla tamamlanmıştır.

Raylı sistemlerle ilgili Kamu tarafından bu çalışmalar yürütülürken, Ülkemizde raylı ulaşım sistemlerine yönelik üretim yapan sanayicilerimiz, destekleyici kurum ve kuruluşlarımız ile birlikte “İş Birliği, Güç Birliği ve Milli Marka” inancıyla 2012 yılında Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri (ARUS) Kümelenmesi kuruldu.

 “Raylı sistemler milli davamızdır” ilkesiyle yola çıkan ARUS Kümelenmesi, ülkemizde tasarımdan nihai ürüne yerli ve milli marka raylı ulaşım sistemlerini üreterek, birer dünya markası haline getirmeyi kendisine ana hedef olarak belirlemiştir.

ARUS, Anadolu'nun dört bir yanından üyeleri ile Türk raylı sistemler sektörünün önde gelen kuruluşlarını bir araya getirmekte, sektörde işbirliği, güç birliği ve milli markalar üretme görevini üstlenmektedir.

ARUS gibi öncü kuruluşların sayısı ne kadar çoğalırsa, ülkemizdeki yerli ve milli demiryolu endüstrisinin gelişmesi de o kadar hızlı olacaktır.

 

 ARUS Yönetim Kurulu Başkanı