ARUS Hakkında

ARUS HAKKINDA

“Raylı sistemler milli davamızdır” inancıyla yola çıkan Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri (ARUS) Kümelenmesi, Türkiye’nin tüm Anadolu’yu kapsayan sektöründe lider kümelenmesi olarak, ülkemizde raylı ulaşım sistemlerine yönelik üretim yapan sanayicilerimiz, destekleyici kurum ve kuruluşlarımız ile birlikte “İş Birliği, Güç Birliği ve Milli Markalar” ilkesi doğrultusunda 2012 yılında kurulmuştur.

Ülkemizde tasarımından nihai ürüne yerli ve milli marka raylı ulaşım sistemlerini üreterek, birer dünya markası haline getirmeyi kendisine ana hedef olarak belirleyen olan ARUS, Anadolu’nun 27 ilinden 180 üyesi ile Türk raylı sistemler sektörünün önde gelen tüm kuruluşlarını bir araya getirerek, sektörde işbirliği, güç birliği ve milli markalar üretme görevini üstlenmiştir.

ARUS, kurulduğu günden bu yana büyük gayretleri sonucunda ithal edilen raylı sistem araçlarında en az %51 yerli katkı sağlamakla kalmamış, ürettiği milli marka Tramvay, HRS, Metro, Banliyö, Elektrikli tren, Hızlı tren, Lokomotif, Vagon ve Sinyalizasyon sistemlerinde yerlilik oranını %60 ila %80 seviyesine çıkarmayı başarmıştır.

Milli markalarımıza en güzel örnekler olarak Panorama, İstanbul, Kayseri, İpekböceği Tramvayları, İstanbul ve Green City LRT, HSL 700 Hibrit Lokomotifi, E1000 Manevra Lokomotifi, E5000 Elektrikli Ana Hat Lokomotifi, DE10000 Dizel Elektrikli Manevra lokomotifi, Elektrikli Tren, Yeni nesil yük vagonları, Cer motorları ve Milli sinyalizasyon sistemleri verilebilir. Üretilen raylı sistem araçları, Bursa, Kayseri, İstanbul, Samsun, Kocaeli, Antalya, İzmir ve Gaziantep illerimizde hizmet vermektedir.

ARUS üyeleri, kısa sürede başarılarını uluslararası alanda da kanıtlayarak geçen yıl tüm Dünya’ya yaklaşık 750 milyon USD’lık raylı sistem ihracatı yapmıştır. Araç, vagon ve altyapı sistemlerinde büyük ihracat başarısı gösteren üyelerimizin yanı sıra bir çok ana bileşen, alt bileşen, iç-dış giydirme ve cer motoru vb. gibi kritik parçaların uluslararası standartlara uygun üretimini yapan üyelerimiz de dünya çapında büyük araç üreticilerinin tedarikçisi olmuştur.

Raylı sistemler üstyapı ve altyapı endüstrisinde başarılarına devam eden ARUS üyeleri, SIL4 emniyet düzeyinde sertifikalandırılmış milli sinyalizasyon sistemi, milli haberleşme tabanlı tren kontrol sistemi, trafik yönetim sistemleri, peron ayırıcı kapı sistemleri ve elektrifikasyon çalışmaları ile dışa bağımlılığımızı azaltarak uluslararası standartlara uygun ürünlerini Dünya’ya ihraç etmeye başlamıştır.

ARUS, raylı sistemler özelinde iki adet Ticaret Bakanlığı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi” (UR-GE) projesi ve bir adet AB COSME projesi tamamlamış olup hâlihazırda bir adet UR-GE projesi ve bir adet COSME projesi yürütmektedir.

ARUS, uluslararası faaliyetleri kapsamında 16 Avrupa ülkesi ve 15 Avrupa Raylı Sistemler Kümelenmesinden oluşan Avrupa Raylı Sistemler Kümeler Birliği (ERCI)’nin önemli bir üyesi olup birliğin tüm ortak proje ve işbirliklerinde yer almaktadır. Bu kapsamda ARUS üyeleri, 3 adet ERCI Avrupa inovasyon ödülü ve 2 adet Frost & Sullivan Avrupa’da yılın şirketi ve Akıllı Ulaşım Sistemlerinde Avrupa liderlik ödüllerini kazanmıştır.

ARUS, 2022 yılında European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA) tarafından Avrupa Küme Mükemmeliyeti Belgelendirmesinde ülkemizde ilk defa kümeler arası “GÜMÜŞ Kalite" sertifikası almaya hak kazanarak halihazırda Türkiye’de geçerli gümüş kalite sertifikasına sahip tek kümelenme olarak 10. yılını taçlandırmıştır.

ARUS tanıtım filmini aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=738mhVAcCFg 

ARUS Avrupa Raylı Sistemler Kümeler Birliği, ERCI'ın bir üyesidir.

ERCI 16 Avrupa ülkesinden (İtalya, Polonya, Fransa, İngiltere, İspanya, Türkiye, Belçika, İsveç, Hırvatistan, Slovenya, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Makedonya, Almanya, İskoçya) ve 16 Kümeden (İtalya/DITECFER, İspanya/MAFEX, Fransa/i-Trans, Almanya/Rail.S, İspanya/RAILGRUP, Türkiye/ARUS, Avusturya/AC Styria Almanya/CNA-Cluster Bahntechnik, Almanya/ Cluster Transport | Mobility | Logistics Berlin-Brandenburg, İsveç/ Järnvägsklustret Railway Cluster, Belçika/ Logistics in Wallonia, İskoçya/Rail Cluster Scotland, Sırbistan/RCSEE – Rail Cluster for South-East Europe, Polonya/Południowy Klaster Kolejowy – Southern Railway Cluster, İngiltere/BCRRE – Birmingham Centre for Railway Research and Education)  oluşan bir girişimdir. 

ERCI Hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz :

https://eurailclusters.com/about/

ARUS, ESCA (European Secretariat for Cluster Analysis) tarafından yapılan analiz ve kıyaslamalar sonucu iki yıl geçerliliği olan “ European Cluster Management Excellence Label SILVER-Avrupa Küme Yönetimi Mükemmellik Girişimi GÜMÜŞ Etiket" sertifikası almaya hak kazanmıştır. ARUS, Türkiye'de Gümüş kalite sertifikasına sahip ilk ve tek kümelenmedir.

 

ARUS'un dahil olduğu AB Projeleri;

EXXTRA Projesi Web Sayfası : http://exxtraproject.eu/

STARS Projesi Web Sayfası : https://starseurope.eu/ 

 

Üye katalog ve matrisine ulaşmak için TIKLAYINIZ.