COSME STARS PROJESİ

Bu pilot projede, Demiryolu Tedarik Sanayi KOBİ'leri tarafından Gelişmiş Teknolojilerin (AI, Blockchain, Fotonik, IoT, İleri Malzemeler, vb.) alımını artırmak için yenilikçi bir metodoloji geliştirilecek ve test edilecek. Proje ayrıca JU Shift2Rail, demiryolları ve mobilite konusunda uzmanlaşmış araştırma merkezleri, çeşitli EIT-Avrupa İnovasyon Toplulukları, çok sayıda Dijital İnovasyon Merkezi ve EEN-Enterprise Europe Network gibi 30 Avrupa kurumunun desteğine sahip.

3 milyon Euro'nun üzerinde bir bütçeye sahip olan proje, 1 Ekim 2021'den 30 Eylül 2023'e kadar sürecek ve hem bölgesel-ulusal ölçekteki eylemlerle üyelerini desteklemek için bölgelerin kapasitesinin güçlendirilmesine hem de ERCI-Avrupa Demiryolu Kümeleri Girişimi üyeleri tarafından temsil edilen 2.000 Avrupa KOBİ'sini destekleme hizmetleri açısından katkı sağlayacak. 

Projede Avrupa'dan 10 demiryolu kümelenmesi (ARUS – Türkiye, DITECFER – İtalya, Berlin Partner – Almanya, Rail.S – Almanya, Move by Railgrup – İspanya, MAFEX – İspanya, i-Trans – Fransa, Wallonia – Belçika, Rail Alliance - Birleşik Krallık, RCSEE - Sırbistan), 1 Dijital İnovasyon Merkezi (BNN - Avusturya), 5 Teknoloji Merkezi (LINKS Vakfı - İtalya; Teknopark İstanbul – Türkiye, Fraunhofer – Almanya, CETIC – Belçika, Railenium - Fransa) ve Avrupa demiryolu tedarik zincirine tahsis edilecek bir blok zinciri ağı ​geliştiricisi (Apuana SB - İtalya) yer almaktadır.

 

STARS PROJESİ WEB SAYFASI : https://starseurope.eu/ 

Bu sayfada Cosme STARS projesi faaliyetleri yer almaktadır

Twitter: https://twitter.com/STARS4Rail