UR-GE Projeleri

Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi-III

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” (UR-GE) kapsamında firmalarımızın raylı sistemler sektörü olarak yurtdışına açılmaları amacıyla projeler yürütülmektedir.

Proje ile firmalarımızın, gelişme hızı yüksek ve Türkiye’nin nispeten düşük pazar payına sahip olduğu ülkelere yönelik ihracatlarının sürdürülebilir olarak artırılmasının sağlanması, şirket içi yapılanmanın ihracat stratejilerine uygun hale getirilmesi, şirketlerin ihracata yönelik insan kaynağı yetkinliğinin artırılması, şirketlere sistematik dış ticaret ve pazar araştırması yetkinliği kazandırılması ve hedeflenen yeni pazarlarda ihracata başlamalarının sağlanması amaçlanmaktadır.

Projeye dahil firmaların, ARUS Kümelenmesi liderliğinde, ortak ihtiyaç analizi, eğitim ve danışmanlık ve ortak pazarlama (tanıtım, marka, ticaret heyeti, masabaşı iş görüşmeleri) gibi ihracata yönelik eylem ve faaliyetleri yerine getirmeleri beklenmektedir. Proje maliyetlerinin %75’i Ticaret Bakanlığı, kalan %25’lik kısım ise projeye katılan firmalar tarafından karşılanmaktadır.

İki UR-GE Projesi tamamlınmış olup, 3. UR-GE Projesi devam etmektedir.