STM Savunma Teknolojileri Mühendislik

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Tic. A.Ş. Mustafa Kemal Mahallesi 2151.Cadde No:3/A 06530 Çankaya - ANKARA
+90 312 266 35 50       +90 312 266 35 51      www.stm.com.tr

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı’na (SSM) sistem mühendisliği, teknik destek, proje yönetimi, teknoloji transferi, lojistik destek hizmetleri; görevlerini gerçekleştirmek amacıyla Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) kararı ile 1991 yılında kurulmuştur. 

VİZYON
Ülkemizde, bölgemizde ve küresel ölçekte, seçilmiş alanlarda kaliteli ve teknoloji odaklı hizmet/ürün sağlayan, toplumsal değerlere ve çevreye duyarlı rekabetçi bir şirket olmak.

MİSYON
Küresel ölçekte, Türkiye’nin hedeflerine odaklı, kamu ve özel sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak sürdürülebilir çözüm ve yapılar üretmek.

DEMİRYOLU SEKTÖRÜ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

STM, askeri ve sivil havacılık sertifikasyonu alanında kazandığı bilgi birikimi ve tecrübeyi, demiryolu sektörüne aktarmayı hedeflemekte ve bu hedef doğrultusunda çalışmaşlarını hızla sürdürmektedir. Başlıca hedefimiz; demiryolu araçlarının sertifikasyonunu gerçekleştiren 'yerli' bir 'onaylanmış kuruluş' (notified body - NoBo) olabilmektir. DDGM tarafından hazırlanan mevzuat tamamlanıncaya kadar STM de altyapı çalışmalarını tamamlamış olmayı hedeflemektedir.

07 Kasım 2017 tarihinde, STM, DDGM ile bir protokol imzalamıştır. Bu protokol ile STM,

  1. Demiryolu araçlarının ulusal yeterlilikleri karşılayıp karşılamadığının değerlendirilmesi, raporlanması ve belgelendirilmesi hususlarını gerçekleştirmek üzere Atanmış Kuruluş (Designated Body – DeBo) olarak, 
  2. Demiryolu araçlarının ilgili UTP’ler (Uniform Technical Prescription) kapsamında yeterlilikleri karşılayıp karşılamadığının değerlendirilmesi, raporlanması ve belgelendirilmesi hususlarını gerçekleştirmek üzere Değerlendirme Kuruluşu (Assessing Body) olarak,  
  3. Bakımdan Sorumlu Kuruluş ( Entity In Charge of Maintenance - ECM) olmak için başvuruda bulunan işletmelerin değerlendirmesini/denetlenmesini COTIF (Demiryolu ile Uluslararası Taşımalara İlişkin Sözleşme) sözleşmesi Uluslararası Trafikte Kullanılacak Demiryolu Malzemelerinin Teknik Kabulü ile ilgi (ATMF) Tek Tip Kurallar EK-A’ya göre yaparak T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na raporlamak üzere yetkilendirmiştir.

Ürünler

İletişim Bilgileri